Gvanim Limud

Gvanim Limud


גוונים לימוד” טנפליי יוצא לדרך”  


אנו שמחים לעדכן על פתיחתה של קבוצת”גוונים לימוד” בטנפליי בהנחייתה של ענת קציר


אנו נפגשים בתאריכים יוני 3, 10, 17, 24 ויולי 1


מעוניינים להצטרף? אנא הרשמו בלינק


 


במידה ויהיה ביקוש ישנה אפשרות לפתיחה של קבוצה נוספת בתאריכים מאי 29, יוני 5, 12, 19, 26